Thừa kế, di chúc

Hiện nay, lập di chúc là đề tài rất được quan tâm, lập di chúc giúp người có tài sản sẽ tự định đoạt
Cha tôi mất năm 2016 nhưng gia đình chưa khai nhận di sản thừa kế, đến tháng 12/2016 thì bà nội mất.
Xin hãy cho tôi biết thủ tục khai nhận di sản thừa kế là quyền sử dụng đất gồm các những thao tác gì
Việc khai nhận di sản thừa kế phải được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp
Nhiều trường hợp cá nhân dùng tài sản thế chấp Ngân hàng để vay một khoản tiền nhưng lại chết khi ch