Thừa kế, di chúc

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, chứng thực hoặc công chứng
Thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất
Bổ sung phụ lục hợp đồng tặng quyền sử dụng đất
Mâu thuẫn, bố lập lại di chúc “truất” quyền thừa kế của con trai
Bố mất, cháu nội có được hưởng thừa kế của ông nội?
Vợ có được hưởng thừa kế khi đang chờ giải quyết ly hôn thì chồng mất?
Con chưa chào đời có được thừa kế khi bố qua đời đột ngột?
Con của vợ đầu và của vợ sau được chia thừa kế thế nào?
Con riêng của vợ có được thừa kế tài sản của chồng?
Người chết để lại hai di chúc, cái nào là hợp pháp?

Pages