Dịch vụ

Thực tế cho thấy nhu cầu cho việc xác minh thông tin nguồn gốc nhà đất là cao, và người mua nhà đất
Việc tư vấn và soạn thảo Đơn khởi kiện cho khách hàng trong vụ án dân sự, đất đai, kinh tế là những
Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ tư vấn HPLAW cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo đơn khởi kiện vụ án
Theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, người đại diện theo ủy quyền được quy định trong Bộ luật d
Việt Nam ngày càng phát triển về kinh tế - xã hội, khối lượng tài sản thuộc sở hữu tư nhân có giá tr
Việc sang tên sổ đỏ được thực hiện trong trường hợp nhà đất đó đã được cấp sổ đỏ nhưng do nhu cầu mu
Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất
Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền s
Theo quy định của Luật nhà ở, thì chủ đầu tư là bên có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước c
Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở c

Pages