Thông tin pháp luật

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thô
Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc Phòng ban hành Thông tư 96/2017/TT-BQP về định mức giờ chuẩn giảng dạy và ng
Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 29/2017/TT-BTC về việc sửa đổi một số điều
Ngày 03/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đấ
Nghị định 43/2017/NĐ-CPvề nhãn hàng hóa được ban hành ngày 14/4/2017
Thông tư 11/2017/TT-BLĐTBXH quy định người lao động (NLĐ) đăng ký tham gia dự án, hoạt động thực hiệ
Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT về phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư  về phối hợp giải quyết thủ
Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong
Vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao  ban hành Công văn 90/TANDTC-PC cho ý kiến về vướng mắc của Tòa án
Đây là nội dung quy định tại Nghị quyết 353/2017/UBTVQH14 bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm

Pages