Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận

Việc sang tên sổ đỏ được thực hiện trong trường hợp nhà đất đó đã được cấp sổ đỏ nhưng do nhu cầu mu
Theo quy định của Luật đất đai năm 2013 về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất
Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nhận Giấy chứng nhận quyền s
Theo quy định của Luật nhà ở, thì chủ đầu tư là bên có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước c
Thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở c
Căn cứ Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội quy định về điề
Căn cứ quy định tại Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đấ
Tôi muốn hỏi trường hợp nhà tôi như sau: Giấy chứng nhận quyền sử đụng đất nhà tôi được làm năm 2014
Mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất căn cứ theo quy định pháp luật nào?
Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ nhà đất, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ cơ bản sau:..

Pages