Tư vấn tách thửa

1. Điều kiện về hạn mức tách thửa

Căn cứ Điều 5 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND thành phố Hà Nội quy định về điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa thì các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

- Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều quy định này đối với các xã còn lại.

2. Hồ sơ đề nghị tách thửa

Theo quy định tại Điều 75 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013, hồ sơ xin tách thửa đất bao gồm:

  1. Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa;
  2. Sơ đồ kỹ thuật thửa đất;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Văn phòng đăng ký đất đai – Uỷ ban nhân dân cấp huyện/quận.

4. Thời gian thực hiện

Không quá 20 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

5. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Căn cứ Điều 75 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã/phường để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã/phường.

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TƯ VẤN HPLAW

Tầng 2, Tòa nhà CT3, Tổ hợp TMDV và căn hộ The Pride, KĐT An Hưng, phường la Khê, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 091.363.8228/ 091.654.8228

Website: hplaws.com.vn